Electric Violin in Digital Space – kritisk refleksjon

Kritisk refleksjon over kunstnerisk utviklingsarbeid. Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole, Oslo 2011

Prosjektet “Electric violin in Digital space” bestod av fire hovedemner, og hvert område har sine spesifikke problemstillinger:

  1. Utforskning av kunstnerisk potensiale i el‐fiolinen
  2. Kunstnerisk bruk av musikkteknologi, særlig arbeid med elektronisk lydbehandling og live styring
  3. Utvidelse av utøverrollen med vekt på medskapning
  4. Formidling og utvidelse av konsertformatet

Read